svensk språkengelsk språk       
   Logga in         Lösenord   
Företaget
Katalog
Begär offert
Sök  


En kort historik och bakgrund till vårt företag

 
hem    
    Företag

Nordbergs Tekniska AB är sedan starten 1970 verksamt som distributör av tekniska konstruktionsplaster. Vi är ett familjeföretag i Vallentuna utanför Stockholm. Vår primära marknad är svensk och nordisk industri, men vi exporterar även till kunder runt om i världen. Viktiga områden är till exempel telekom, medicinsk teknik och mekatronik, men även forskning och utveckling vid företag och högskolor.


Vår kvalitets- och miljöpolicy

Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet med låg miljöpåverkan.

Vårt åtagande är att genom kompetent teknisk försäljning och tillverkning av tekniska plasthalvfabrikat, samt vårt heltäckande lager, snabbt förse industrin med högvärdiga produkter.

 

Det gör vi genom att

·         leverera rätt produkt och rätt tjänst i rätt tid,

·         engagera personalen i vårt kvalitets- och miljöarbete

·         ställa kvalitets- och miljökrav vid val av material och transporter,

·         minska och förebygga våra utsläpp till luft, mark och vatten, genom en miljöriktig hantering och ökad återvinningsgrad av kemikalier, produkter, avfall och energi, samt

·         med lagen som bas arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.


Våra plasthalvfabrikat i form av folier, plattor, rundstänger, rör, slang och profiler kommer från de främsta tillverkarna i Europa och USA. Den höga kvaliteten och tekniska nivån hos våra leverantörer återspeglas i våra långvariga relationer med dem. Vi är medlemmar i branschorganisationen IAPD, International Association of Plastics Distributors.

Vi för hela bredden av konstruktionsplaster, men med klar betoning på högpresterande material, eller material med mycket specifika egenskaper. Utan att överdriva kan vi säga att vårt leveransprogram är unikt, och vi har materialen på lager. En mängd specialmaterial utöver vad som återfinns i produktkatalogen kan levereras, kvaliteter med speciella modifieringar eller klassningar. Vid behov kan många av materialen levereras med certifikat.

God service kräver snabbast möjliga leveranser; merparten av våra order expedieras inom ett par dygn, och vi har oftast ingen minsta beställningskvantitet.

Våra säljare är tekniskt kunniga med lång erfarenhet av konstruktionsplaster, och de hjälper er gärna att specificera material eller bearbetningsmetod för tillämpningen i fråga.

Vi kan tillhandahålla bearbetade detaljer, men även hjälpa kund att ta fram prover eller nollserier av formpressade ämnen och formsprutade detaljer, liksom verktyg.

Nordbergs Tekniska AB
Skyttevägen 15
S-186 91 Vallentuna 

Tel:+46-8-290 240
Fax:discontinued, use e-mail

Email:info@nordbergstekniska.se
Copyright © 2004
Nordbergs Tekniska AB

Powered by Kubikon 2.0