svensk språkengelsk språk       
   Logga in         Lösenord   
Företaget
Katalog
Begär offert
Sök  


Denna sida visar tillgängliga typer av det valda materialet

 
hem    
    Produkter
<< Backa   
PSU, polysulfon granska Materialdata
Polysulfon är ett amorft och transparent material som utmärks av hög dimensionsstabilitet och temperaturbeständighet, PSU kan användas tillfälligt upp mot 180 C. Den kemiska beständigheten är allmänt god, dock är materialet kälkänsligt och vissa polära och aromatiska lösningsmedel (t ex ketoner och estrar) orsakar spänningssprickbildning. Materialet är utmärkt flambeständigt och klassas som UL 94 V0 vid 1,6 mm. Vattenupptaget hos PSU är ringa, hydrolysbeständigheten utomordentlig även vid kontinuerligt bruk i ånga, varför materialet med fördel kan ångsteriliseras. Även beständigheten mot energirik strålning, dock ej UV, är mycket hög. De goda elektriska egenskaperna är närmast temperatur- och frekvensoberoende, med låg dielektrisk konstant och förlust, samt hög resistivitet och genomslagsmotstånd.Nötningsbeständigheten är relativt lågt och friktionen hög.
PSU:
standard kvalitet, vissa dimensioner P-1700 MG11 medicinsk kvalitet.
  rundstång, bärnstensfärgad, transparent
  platta, bärnstensfärgad, transparent
granska Materialdata
 

Nordbergs Tekniska AB
Skyttevägen 15
S-186 91 Vallentuna 

Tel:+46-8-290 240
Fax:discontinued, use e-mail

Email:info@nordbergstekniska.se
Copyright © 2004
Nordbergs Tekniska AB

Powered by Kubikon 2.0